返回首页

波伏娃与存在主义

时间:2016-03-30 09:21来源:www.ukthesis.org 作者:英国论文网 点击联系客服: 客服:Damien

波伏娃与存在主义
Simone de Beauvoir en het existentialisme

波伏娃和存在主义,成为我的profielwerkstuk的标题。本文首先将只针对波娃,但一旦我很忙,我是越来越明显知道这两个概念的联系,而且都必须获得该工件。

存在主义是一种潮流,自出现以来,激发公众发言。这是可以理解的,因为谁也不会知道他是自由的吗?并不是所有的自由都是不完全免费的。对任何人负责,做你想做的事。你的老板关注自己和别人的生活。在荷兰有很多女人喜欢存在主义。在现代人慢慢疏远的社会中,一切似乎都很吃力。官僚主义,个性化,等等。萨特很高兴听到你不再需要适应社会和人类的消息。

在过去的几十年中,西方妇女对波伏娃也有很大的影响。如果没有一个敢使他们成为社会中占主导地位的人。她的许多书籍和文章,是她母亲的浪漫形象。这是在她的书中,她已经在《第二性》(1949年)年版出版的畅销书。

我们有足够的思考和足够的位置,使我们加深了它的来源,我试着用存在主义总结波伏娃被认为是什么样的人生观。


Voorwoord:——前言


Simone de Beauvoir en het existentialisme, dat is de titel geworden van mijn profielwerkstuk. In eerste instantie zou dit werkstuk alleen over Simone de Beauvoir gaan, maar toen ik eenmaal bezig was, werd mij steeds meer duidelijk dat deze twee begrippen niet los te koppelen zijn en allebei evenveel aandacht moeten verdienen in dit werkstuk.

Het existentialisme is een stroming die, sinds het ontstaan, tot de verbeelding van het grote publiek spreekt. Dat is ook goed te begrijpen, want wie wil er nu niet horen dat hij vrij kan zijn? En niet zo maar vrij, nee, helemaal vrij. Aan niemand verantwoording schuldig en doen wat je wilt. Jij bent de baas over je eigen leven en niemand anders. Ook in Nederland heeft het existentialisme veel aanhang genoten. De moderne mens raakt langzaam maar zeker vervreemd van de maatschappij waarin alles zo moeizaam lijkt te gaan. Bureaucratie, individualisering en ga zo maar door. Het is fijn om te horen dat je je niet langer gebonden hóeft te voelen met de maatschappij en dat was de boodschap die Sartre de mensheid bracht.

Ook Simone de Beauvoir heeft een grote invloed gehad op de westerse vrouwen van de afgelopen decennia. Als geen ander durfde zij uit te halen naar de maatschappij waarin de man domineerde. Met haar vele boeken en essays hielp zijn het vrouw-zijn en het moederschap van het romantische imago af. Dit doet zij vooral in haar boek De Tweede Sekse dat al in het jaar van uitgave (1949) een bestseller werd.

Al met al hebben we genoeg stof om over na te denken en genoeg standpunten om ons in te verdiepen. Aan de hand van bronnen heb ik geprobeerd een samenvatting te geven van wat Simone de Beauvoir dacht en welke levensvisie het existentialisme hanteerde. Hopelijk is het informatief en leest u het met net zoveel plezier als ik het gemaakt heb.(责任编辑:anne)------分隔符-------------------------------------
UK Thesis Base Contacts
推荐内容