返回首页
当前位置: 留学生论文网 > 代写Essay >

罗马和美国的奴隶

时间:2016-03-21 17:06来源:www.ukthesis.org 作者:英国论文网 点击联系客服: 客服:Damien

罗马和美国的奴隶
Romeinse und Amerikaanse slaven

许多战争的进行之中把多数罗马人奴隶作为奴隶,战俘都在罗马举行。这些国有后,他们被俘虏;此后,他们当奴隶为政府工作。这两个问题,在大群体staatsslaven中发生常见的误解,这引发了大规模的起义。如果有了和平,盗版就有足够的奴隶。那么海盗掠夺的战利品就有他们的船只,包括人。普通人可以或是工人,但也可以是重要的人,谁是一个很好的价格,可以要求赎金。孩子们通常也在这些战利品中,进一步提出了他们可以卖很多钱。从小就让他们在船上工作或他们需要帮助劈一些木柴,烧火,打扫房子,准备吃的等。随后,在意大利奴隶市场上出售。

自从第一个来自邻国的奴隶,在之后奴隶中,大多数叙利亚人、希腊人、高卢人的非洲人提供15万奴隶。公元前二世纪的结束的这场战争中,马吕斯在市场上取得成功,kimbren(日耳曼部落的人(丹麦)和应变可能来自这个)。凯撒把奴隶卖掉期间以及之后,征服了高卢。在某个时刻,还有三分之一的居民是罗马帝国的奴隶。

大多数是来自非洲的奴隶。第一个是来自欧洲的奴隶,但有太多的人希望在欧洲的“新世界”工作。

Romeinen:——罗马

De vele oorlogen die de Romeinen voerden leverden de meeste slaven op. Krijgsgevangenen werden als slaven naar Rome gevoerd. Deze werden staatsbezit nadat ze gevangen werden genomen. Hierna moesten ze als slaaf voor de overheid werken, hierover meer in deelvraag twee. Bij grote groepen staatsslaven traden er vaak misverstanden op, wat tot massale opstanden leidde. Als er vrede was, zorgde de zeeroverij dat er nog genoeg slaven waren. Zo overvielen de piraten van schepen en plunderden ze de buit, waaronder ook mensen hoorden. Dat konden gewone schippers of arbeiders zijn, maar het konden ook belangrijke personen zijn, voor wie een aardig prijsje aan losgeld kon worden gevraagd. Vaak waren er ook kinderen bij deze oorlogsbuit, die werden dan door hen verder opgevoed om vervolgens verkocht te kunnen worden voor veel geld. Ze werden opgevoed door ze te laten werken op het schip of ze moesten meehelpen om brandhout te halen, om vuur aan te steken, om schoon te maken, om eten te maken, op rooftochten enz. Vervolgens werden de slaven te koop aangeboden op de markten in Itali?.

De eerste slaven kwamen van de buurlanden, maar daarna waren de meeste slaven Syri?rs, Grieken, Afrikanen en Galli?rs. Zo bood Marius 150.000 slaven aan op de markt na zijn overwinning op de Kimbren (Germaanse stam uit Denemarken) en de Teutonen (Stam vermoedelijk afkomstig van het Waddengebied). Deze oorlog vond plaats aan het eind van de 2e eeuw voor Christus. Ook Caesar liet een miljoen slaven verkopen tijdens en na zijn verovering van Galli?. Op een gegeven moment was dan ook één op de drie inwoners van de Romeinse Rijk een slaaf.

Amerikanen:——美国

De meeste slaven kwamen uit Afrika. De eerste slaven kwamen uit Europa, maar er waren te weinig mensen uit Europa die wilden werken in de 'nieuwe wereld'. Ze gebruikten toen tijdelijk de lokale bevolking, dat waren de Indianen. Maar helaas voor de Amerikanen bleek dat dit volk niet was opgewassen tegen de ziektes die waren meegekomen uit Europa, zoals griep en verkoudheid. De oplossing kwam er door mensen uit Afrika naar Amerika te halen, want het bleek dat de Afrikanen wel tegen de ziektes konden. [1] De slaven die naar Amerika kwamen, leefden al als slaaf in Afrika voor de koning of de heerser van het land. Deze koningen kwamen erachter dat ze winst konden maken door de vele arme mensen in het land als product te gebruiken en als slaaf te verkopen. Toen de koningen dit beseften, begon de slavenhandel. De slaven werden niet als een mens behandeld, maar als een ding.

De meeste slaven kwamen uit West-Afrika, maar er waren ook slaven die kwamen uit het Oosten. De gebieden waaruit de slaven toen werden gehaald worden tegenwoordig als volgt genoemd: Senegal, Gambia, Si?rra Leone en Nigeria zijn de landen uit West-Afrika. Angola (in het zuiden) en Mozambique (in het oosten) leverden ook slaven.

Het vervoer van de slaven vanuit Afrika naar Amerika verliep meestal via de driehoeksroute. De schepen vertrokken uit Noord-Amerika naar West-Europa en het Caribische gebied. Die schepen hadden allerlei goederen aan boord, zoals: suiker, rum, katoen, tabak, koffie en cacao. Deze producten werden allemaal geproduceerd in Noord-Amerika.

Die schepen vertrokken vanuit West-Europa naar West-Afrika met geweren, ijzeren staven en alcohol aan boord. Die werden in Afrika geruild voor slaven. Van daaruit vertrokken de schepen weer richting Noord-Amerika met een lading slaven.

Die slaven verkochten ze dan in Amerika voor producten als katoen, suiker, koffie, cacao, rum en tabak, en zo ging de handel door. Kooplui werden steenrijk door deze handel. Deze handel wordt de driehoekshandel genoemd, omdat je een driehoek krijgt als je op een kaart de wegen tekent die de slavenhandelaren aflegden. De steden in Europa die het belangrijkst waren voor de driehoekshandel, waren de Engelse steden Londen, Bristol en Liverpool, de Franse steden Bordeaux en Marseille, de Spaanse stad Cadiz, de Portugese stad Lissabon en onze eigen Amsterdam. Liverpool was het belangrijkste van alle steden.

De reis naar Amerika:——去美国

Zoals gezegd werden de slaven met schepen naar Noord-Amerika getransporteerd. Ze werden niet vervoerd als mensen, maar als producten. Daarom was het ook geen prettige reis voor de Afrikanen. De Europeanen probeerden de schepen zo vol mogelijk te krijgen met slaven, waardoor de slaven letterlijk onder elkaar kwamen te liggen. De Europeanen wilden natuurlijk dat alle slaven bleven leven omdat ze dan nog geld aan hen konden verdienen, dus bedachten ze iets voor de overvolle schepen. De Europeanen stopten deze schepen zoveel mogelijk vol, omdat ze dan per keer meer winst konden maken. Omdat de schippers geld kregen voor elke slaaf, kregen hun schepen verschillende lagen, iedere laag werd zoveel mogelijk volgestopt met slaven. Sommige ruimten waren minder dan een meter hoog en halve meter breed. Sommige slaven moesten zelfs verblijven op de steunbalken van het schip. De reis werd nog onprettiger omdat de reis gemiddeld zo'n zeven weken duurde.(责任编辑:anne)------分隔符-------------------------------------
UK Thesis Base Contacts
推荐内容