Science Essay 社会学 管理类作业 经济学作业法律作业 市场学作业 语言学文学 金融作业 会计作业 国际商务管理 MBA Essay fashion&culture 物流管理作业
返回首页

关于人权法的留学作业

时间:2016-04-02 17:17来源:www.ukthesis.org 作者:英国论文网 点击联系客服: 客服:Damien

人权
Mensenrechten in het algemeen


这是一项人权吗?

每个人都有bebaalde权的权利,只是因为他或她是一个人。这是因为这些事情可以做的权利,作为人的权利也可以保护自己不被想伤害你的人伤害,也确保我们所有的人能够生活在和平之中。

每个人都知道自己的权利这是非常重要的。人权的认识是非常重要的,不仅因为国家的极度贫困,战争也是人类不生活在荷兰的原因。因为人权的力量,每个人都知道他们是正确的,他们都是适用的。不幸的是,在荷兰经常发生侵犯人权的行为。这是因为很多人不熟悉普遍的人权。
 
人可以分为3类。因为在许多不同的相普遍的人权,所以这将他们分开。你有宪法权利,而且当你和你的员工在工作场所需要良好氛围。这在以下所规定的国际公约中分布。

公民权利和政治权利,也被称为宪法权利,这给人一个好的生活、言论自由、信仰自由、免于酷刑和奴役,参与政治决策权、生命权、结社权;会议等等权利。

换句话说,这些法律的目的是一个好的自由和权利的存在。

经济、社会和文化权利;这些权利是对安全的关注。这意味着我们在其他住房的权利,劳动权、教育、食品、合理的生活水平,收益权等等。

Wat is een mensenrecht?

Ieder mens heeft recht op bebaalde rechten, gewoon omdat hij of zij een mens is. Dat zijn de rechten omdat die dingen mag doen, of mag hebben. Die rechten nemen je als persoon in bescherming tegen mensen die je pijn willen doen, maar ook zijn ze er om ervoor te zorgen dat we met alle mensen in vrede kunnen leven.


Het belang van Mensenrechten——人权的重要性


Het is erg belangrijk dat iedereen weet wat zijn of haar rechten zijn. Bekendheid van de mensenrechten is erg belangrijk niet alleen voor de landen die in grote armoede of oorlog leven maar ook voor mensen hier in Nederland. De kracht van mensenrechten is juist dat iedereen ze kent en ze dat ze overal worden toegepast. Helaas ook in Nederland worden regelmatig mensenrechten geschonden. Dat komt doordat veel mensen niet bekend zijn met de 30 universele mensenrechten.


Mensenrechten in 3 categorien——人权的3类


Mensenrechten kunnen worden onderverdeeld in 3 categorie?n. Dit om ze uit elkaar te houden, en omdat mensenrechten op veel verschillende vlakken gangbaar zijn. Zo heb je rechten uit de grondwet, maar ook rechten die je hebt als je werknemer bent en een goede sfeer op de werkvloer wilt hebben. Hieronder volgt de verdeling zoals vastgelegd in internationale verdragen.

De burgerlijke- en politieke rechten; ook wel bekend als de grondwet, hierin staan rechten om de mens een goed leven te geven, met vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, het recht om vrij te zijn van foltering en slavernij, het recht op deelname van politieke besluitvorming, het recht op leven, het recht op vereniging en vergadering.. etc.(责任编辑:anne)------分隔符-------------------------------------
UK Thesis Base Contacts
推荐内容